Elektrina zo slnka - Fotovoltaika, solárne panely
Elektrina zo Slnka - Fotovoltaika, solárne panely

Čo by ste mali vedieť o solárnych paneloch?

Solárny panel je jedným z najdôležitejších súčastí solárnych systémov. Ale o čo vlastne ide? Ako si správne vybrať? Koľko z nich potrebujete a aká je cena? Ako dlho trvá, kým sa vám investícia vráti?

Čo je to solárny panel?

Zjednodušene povedané, solárny panel je čierna tabuľa, ktorú vidíme na strechách alebo v solárnych parkoch. Jeho úlohou je zbierať slnečnú energiu, ktorú potom systém premení na elektrickú energiu.

Od počtu solárnych panelov závisí množstvo vyrobenej elektriny a taktiež miera zníženia účtov za elektrinu.
Správna veľkosť solárneho systému môže vynulovať nielen náklady na osvetlenie, ale aj účet za výrobu teplej vody a dokonca aj za vykurovanie.


Štruktúra solárneho panelu

Solárny panel sa skladá z článkov, ktorých počet môže dosiahnuť až 120 kusov. Samotné články a solárne panely sú tiež spojené v rade nazývanom reťazec.
Celkový výkon solárnych panelov je vždy prispôsobený najslabším článkom, napríklad tým, ktoré sú umiestnené v tieni.
Solárne články sú pripojené k inverteru, ktorý prevádza jednosmerný prúd na striedavý, takže vytvorená elektrina je vhodná na použitie, napájanie do napájacej siete a vrátenie do siete.

Koľko solárnych panelov potrebujem?
Počet potrebných solárnych panelov závisí od niekoľkých faktorov:
• množstvo elektriny, ktoré sa v súčasnosti používa,
• plánované investície v budúcnosti,
• geografická poloha budovy,
• typ a orientácia strechy,
• stavebné prvky, ktoré môžu vrhať tiene, iné budovy, stožiare, stromy a
• výkon solárneho panelu.
Pomocou našej kalkulačky ľahko môžete zistiť, aký veľký systém za daných podmienok potrebujete.

Vplyv vonkajších faktorov na solárne panely

Jednou z najdôležitejších údajov solárneho panelu je jeho menovitý výkon. Tento údaj sa meria v laboratórnych podmienkach pri danej teplote a jase.
Keď hovoríme o výkone solárneho panelu, máme na mysli menovitý výkon. Samozrejme ako sme už vyššie uviedli, na prevádzku solárnych panelov vplýva množstvo činiteľov.
Znečistenie ovzdušia a vlhkosť majú tiež tieniaci účinok na solárne panely, ktorý je však menej nápadný.

Typy solárnych panelov
Existujú monokryštalické a polykryštalické solárne panely. Oba sú vyrobené z rovnakého matériálu, líšia sa však predovšetkým dizajnom. V súčasnosti monokryštalické panely konkurujú polykryštalickým panelom vďaka tomu, že dokážu vyrábať výkonnejšie solárne moduly za takmer identickú cenu.

SmartIntegra group, s.r.o.
Jókaiho 14
945 01 Komárno

Odber newslettera

Footer MailPoet Newsletter Form
© 2016-2024 ElektrinaZoSlnka.sk | Všetky práva vyhradené.
crossmenu