Elektrina zo slnka - Fotovoltaika, solárne panely

Energeticky efektívne riešenia s využitím obnoviteľných zdrojov energie pre domácnosti a firmy

STE NA NAŠEJ STRÁNKE PRVÝKRÁT?
NIE STE ISTÝ AKO ZAČAŤ?

Kontaktujte nás a naši kolegovia Vám radi odpovedia na všetky Vaše otázky!

+421 947 900 333

Zelená domácnostiam
Zelená domácnostiam
Príspevok v rámci programu Zelená domácnostiam II je určený na montáž malej zostavy do 10 kW výkonu. Vďaka príspevku je možné získať dotáciu až vo výške 4025 €.
Virtuálna batéria
Táto revolučná novinka umožní zákazníkom s fotovoltaikou ukladať prebytočnú elektrinu vo virtuálnom úložisku a využiť ju v čase, keď ju bude potrebovať.

Najnovšie články

14 júna, 2024
Aká je návratnosť fotovoltiky?
Oplatí sa zainvestovať? Návratnosť investície do fotovoltiky je veľmi dôležitým faktorom pri rozhodovaní o celom solárnom systéme. Aj keď návratnosť nie je okamžite viditeľná, niektorí ľudia začnú pociťovať zníženie nákladov už po niekoľkých rokoch. Návratnosť fotovoltiky sa vypočítava ako pomer investície ku ročnej úspore. S ohľadom na neustále rastúce ceny energie je očakávané, že táto doba […]
30 apríla, 2024
Inovovaný informačný systém Zelenej domácnostiam je opäť v prevádzke!
Záujemcovia o obnoviteľné zdroje sa konečne dočkali. SIEA po zavedení svojich nových funkcionalít opätovne otvorila systém na registráciu žiadostí o poukážky v projekte Zelená domácnostiam. Formulár je k dispozícii priamo na oficiálnej stránke projektu Zelená domácnostiam.  Podľa pôvodného harmonogramu mal byť systém otvorený ešte v prvom kvartáli tohto roka a v tom časovom období malo byť spustené aj vydávanie […]
5 apríla, 2024
Stále uvažujete nad fotovoltaikou?
Dôvody prečo ďalej nečakať? Prvým dôvodom prečo ďalej nečakať s namontovaním fotovoltaickej elektrárne na Váš dom je, že štát prispieva s dotáciou na fotovoltaický systém až do výšky 4025 eur. Je to historicky najvyššia dotácia, s ktorou štát podporuje domácnosti a obyvateľov a tým prispieva k využívaniu obnoviteľných zdrojov energií. Druhým dôvodom sú klesajúce ceny panelov a tým stále prístupnejšie ceny […]

Báza znalostí

Solárny panel je jedným z najdôležitejších súčastí solárnych systémov. Ale o čo vlastne ide? Ako si správne vybrať? Koľko z nich potrebujete a aká je cena? Ako dlho trvá, kým sa vám investícia vráti?

Čo je to solárny panel?
Zjednodušene povedané, solárny panel je čierna tabuľa, ktorú vidíme na strechách alebo v solárnych parkoch. Jeho úlohou je zbierať slnečnú energiu, ktorú potom systém premení na elektrickú energiu.

Od počtu solárnych panelov závisí množstvo vyrobenej elektriny a taktiež miera zníženia účtov za elektrinu.
Správna veľkosť solárneho systému môže vynulovať nielen náklady na osvetlenie, ale aj účet za výrobu teplej vody a dokonca aj za vykurovanie.

Štruktúra solárneho panelu
Solárny panel sa skladá z článkov, ktorých počet môže dosiahnuť až 120 kusov. Samotné články a solárne panely sú tiež spojené v rade nazývanom reťazec.
Celkový výkon solárnych panelov je vždy prispôsobený najslabším článkom, napríklad tým, ktoré sú umiestnené v tieni.
Solárne články sú pripojené k inverteru, ktorý prevádza jednosmerný prúd na striedavý, takže vytvorená elektrina je vhodná na použitie, napájanie do napájacej siete a vrátenie do siete.

Koľko solárnych panelov potrebujem?
Počet potrebných solárnych panelov závisí od niekoľkých faktorov:
• množstvo elektriny, ktoré sa v súčasnosti používa,
• plánované investície v budúcnosti,
• geografická poloha budovy,
• typ a orientácia strechy,
• stavebné prvky, ktoré môžu vrhať tiene, iné budovy, stožiare, stromy a
• výkon solárneho panelu.
Pomocou našej kalkulačky ľahko môžete zistiť, aký veľký systém za daných podmienok potrebujete.

Vplyv vonkajších faktorov na solárne panely

Jednou z najdôležitejších údajov solárneho panelu je jeho menovitý výkon. Tento údaj sa meria v laboratórnych podmienkach pri danej teplote a jase.
Keď hovoríme o výkone solárneho panelu, máme na mysli menovitý výkon. Samozrejme ako sme už vyššie uviedli, na prevádzku solárnych panelov vplýva množstvo činiteľov.
Znečistenie ovzdušia a vlhkosť majú tiež tieniaci účinok na solárne panely, ktorý je však menej nápadný.

Typy solárnych panelov
Existujú monokryštalické a polykryštalické solárne panely. Oba sú vyrobené z rovnakého matériálu, líšia sa však predovšetkým dizajnom. V súčasnosti monokryštalické panely konkurujú polykryštalickým panelom vďaka tomu, že dokážu vyrábať výkonnejšie solárne moduly za takmer identickú cenu.

Čistenie solárnych panelov je dôležitou otázkou pre každého nového majiteľa, pretože je prirodzené, že sa solárne panely časom znečistia alebo prinajmenšom sa zaprášia, čo môže spôsobiť výrazné zníženie účinnosti.

Kedy a ako by ste mali solárne panely čistiť? Môžete to urobiť sami, alebo je lepšie zveriť prácu do rúk profesionálom?

Na Slovensku je relatívne priaznivá situácia ohľadne čistenia, pretože neexistujú dlhé, suché obdobia bez dažďov a žiadne výrazné piesočné búrky. Môžeme teda povedať, že dážď vo väčšine prípadov robí svoju prácu a solárne panely vyžadujú menej čistenia. K čistejším panelom prispieva aj fakt, že povrch dnešných solárnych panelov je navrhnutý tak, aby sa pomocou dažďovej vody ľahko čistili.

Tu by sme tiež poznamenali, že ak sú solárne panely pokryté snehom, nie je potrebné ho odstraňovať, pretože v tomto období je strecha mimoriadne nebezpečná z hľadiska šmykľavosti. Sneh sa z panelov obvykle zosunie v priebehu niekoľkých dní.

Môžu však nastať situácie, kedy stojí za to odstrániť nečistoty:

• ak prach a vtáčí trus na solárnom článku nie sú zmyté dažďom a výroba elektriny je výrazne znížená,
• ak je pozorované značné znečistenie prachom a je obdobie miernych dažďov, prach sa môže zmeniť na bahno, čo nie je prospešné pre výrobu,
• solárne panely nie sú schopné účinného samočistenia pod uhlom 15 stupňov,
• niekedy môže byť problémom aj lístie, mestský smog.

Nebezpečenstvá pri čistení solárnych článkov

Vôbec nezáleží na tom, v akom čase a akými prostriedkami sa solárne panely čistia. Ak nezvolíte správnu metódu, môže dôjsť k poškodeniu solárnych panelov, nehovoriac o riziku nehody.

Pri čistení solárnych panelov je potrebné brať do úvahy niekoľko faktov:

• na streche by sa mali zdržiavať len vyškolené osoby, ktoré vedia ako sa na streche správne pohybovať bez poškodenia panelov alebo úrazu,
• solárne panely sa môžu v horúcom počasí veľmi zahriať, preto by sa nemali čistiť,
• korozívne alebo abrazívne čistiace prostriedky môžu spôsobiť značné poškodenie solárnych článkov,
• vysokotlakové čističe a parné čističe môžu tiež poškodiť solárne panely,
• chemické čistenie môže tiež spôsobiť poškodenie solárnych panelov,

Z vyššie uvedených dôvodov sa preto odporúča vyhľadať špecializovanú firmu na čistenie solárnych panelov, ktorá vykoná profesionálne čistenie.

Kedy požiadať o čistenie solárneho panelu?

Čistenie sa odporúča v prípade, ak spozorujete pokles účinnosti, uvidíte výrazné znečistenie svojich solárnych panelov. Ako každý systém, platí, že solárne panely a invertery vyžadujú údržbu a kontrolu. Ak mimoriadne čistenie nie je nevyhnutné, mali by ste o to požiadať v rámci našich služieb.

Napriek tomu, že sa na Slovensku sú solárne panely stále viac rozšírené, prevádzka solárnych panelov je pre väčšinu ľudí nejasná.

Ako funguje solárny panel - vedecký základ

Ako naznačuje jeho názov, solárne panely premieňajú slnečnú energiu na elektrickú energiu. Ako sa však slnečné lúče stanú elektrickou energiou?

Solárny panel sa skladá z článkov, ktorých je obvykle môže 60 alebo 120, v závislosti od konštrukcie. Každá bunka obsahuje polovodičový materiál. Tieto polovodiče sú väčšinou vyrobené z kremíka.

Činnosť solárneho panelu je založená na množstve dopadajúceho slnečného svetla, ktoré pozostáva z častíc a fotónov s energiou. Zjednodušene povedané, keď je slnečný panel osvetlený slnkom, fotóny prenášajú svoju energiu na elektróny v bunkách, ktoré sa tak uvoľňujú a migrujú na negatívnu stranu.

Na miestach elektrónov sa vytvoria „prázdne“ oblasti, ktoré sa zase pohybujú v pozitívnom smere. Z tohto toku v negatívnom a pozitívnom smere vzniká elektrické pole a napätie.

Pokiaľ ide o štruktúru systémov solárnych panelov, musíme vedieť, že samotné články a solárne panely sú prepojené v sérii a práve z tohto dôvodu je výkon celého systému vždy určený najslabším solárnym článkom.

To je obzvlášť problém, ak je jeden zo solárnych panelov čiastočne tienený. Stačí, aby anténa alebo komín vrhali tieň na solárny panel a môže dôjsť k výraznému zníženiu výkonu

Faktory ovplyvňujúce činnosť solárnych panelov

Prevádzka solárnych panelov sa v priebehu dňa mení. Časť vyrobenej elektriny sa použije a prebytočná energia sa odvádza do siete dodávateľa elektriny.

Keďže v noci nie je svetlo, nie je v tomto prípade schopné vyrobiť elektrickú energiu, a tak energiu vyrobenú počas dňa od dodávateľa elektriny odoberáme späť. Pretože je v noci obvykle malá spotreba energie, jej rozsah je vo väčšine prípadov zanedbateľný.

V hodinách po východe slnka pracujú solárne panely na ešte nižšom výkone.

Prevádzka solárnych panelov je najvýznamnejšia v poludňajších hodinách. V tomto prípade prebytočný prúd vstupuje do elektrickej siete.

V popoludňajších hodinách, keď množstvo slnečného svetla klesá, klesá aj množstvo vyrobenej energie.

Po západe slnka je naša spotreba elektrickej energie výraznejšia, v tejto fáze dňa odoberáme zo siete späť elektrinu vyrobenú počas dňa.

Činnosť solárnych panelov je ovplyvnená aj inými faktormi. Ako sme už vyššie spomenuli, tieň môže spôsobiť výrazný pokles výkonu. Pretože slnečné svetlo má významnú úlohu pri činnosti solárnych panelov, orientácia a uhol budovy (strechy) tiež ovplyvňujú produkciu energie.

Ďalším dôležitým prvkom je teplota prostredia. V dôsledku slnečného žiarenia teplota solárnych článkov výrazne stúpa a dosahuje až 60-80 ° C. Teplotný koeficient v dátovom liste solárnych článkov ukazuje percentuálny pokles výkonu spôsobený zvýšením teploty o 1 ° C v porovnaní s 25 ° C.

V závislosti od typu môže byť táto hodnota 0,35-0,55% / ° C, čo je 35 × 0,35 = 12,25% pre solárny článok s tepelným faktorom 60 ° C a 0,35% / ° C, ale pre 80 ° C solárny článok s tepelným faktorom 0,55% / ° C, môže to znamenať zníženie výkonu o 55 × 0,55 = 30,25%. Je však dôležité poznamenať, že solárne panely by nemali žiadnym spôsobom ochladzovať.

Okrem toho, na výkon má vplyv aj vysoká vlhkosť a atmosférické znečistenie.

Na solárne panely ponúkajú rôzne záruky na výrobky. V dnešnej dobe nie je neobvyklé, že výrobcovia poskytnú záruku 25-30 rokov.

Ako vidíte, prevádzku solárnych panelov ovplyvňuje množstvo faktorov. Kontaktujte nás a my vám v prípade akýchkoľvek otázok radi poradíme!

Distribuované značky

Hľadáte spoľahlivé riešenie?

Naša spoločnosť je v priamom kontakte s tromi najväčšími svetovými výrobcami solárnych článkov, takže nemusíte robiť kompromisy.
Skladom alebo s krátkou dodacou lehotou ponúkame všetko, čo potrebujete na inštaláciu solárneho systému.

U nás nájdete všetko na jednom mieste!
Solárne panely
Neváhajte si vybrať z našej ponuky solárnych panelov!

Naša spoločnosť ponúka solárne panely od najväčších svetových výrobcov solárnych panelov (Canadian Solar, Q-Cells, Longi Solar, Jinko), takže nemusíte robiť kompromisy. V našom veľkoobchode nájdete všetko na jednom mieste.
qcells-fotovoltaika-solarne-panelyjinkosolar-fotovoltaika-solarne-panelycanadiansolar-fotovoltaika-solarne-panelylongisolar-fotovoltaika-solarne-panely
Inverter
Aký inverter je najvhodnejší?

Všetko závisí od toho, kto čo potrebuje. Kontaktujte nás a my vám pomôžeme pri rozhodovaní!
huawei-fotovoltaika-solarne-panely-inverterfronius-fotovoltaika-solarne-panely-invertersolaredge-fotovoltaika-solarne-panely-invertervictronenergy-fotovoltaika-solarne-panely-inverter
Batérie
Domáca nabíjacia stanica pripraví vaše elektrické auto na každú cestu.
huawei-fotovoltaika-solarne-panely-inverterteslapowerwall-fotovoltaika-solarne-panely-baterieresulgchem-fotovoltaika-solarne-panely-baterie

Radi by ste vynulovali Vaše mesačné splátky za elektrickú energiu?
Pomocou nášho kalkulátora v priebehu pár minút dostanete odpoveď.

FOTOVOLTAICKÁ KALKULAČKA

Koľko panelov potrebujem?

Čo ste povedali o nás

Karol Púzser
Veľký Meder
Zatiaľ som bol so všetkým spokojný od administratívy až po inštaláciu. Ak sa v budúcnosti rozhodnem rozšíriť systém, určite sa na vás s kľudným svedomím obrátim. Vašu firmu môžem každému len odporučiť.
Endre Hamerlik
Veľké Kosihy
Bezkonkurenčná cena a zároveň kvalitné prevedenie, veľmi rýchla a profesionálna komunikácia. Som nadmieru spokojný, v budúcnosti sa určite obrátim na vás.
Jozef Danter
Dunajská Streda
Super firma. Dodržiavanie dohodnutých termínov, presné informácie, koordinovaný profesionálny montážny tím. Všetko bolo podľa mojich očakávaní, od prvotnej komunikácie až po inštaláciu. Maximálna spokojnosť.
Gábor Tóth
Komárno
Pomer ceny a kvality inštalovaných panelov a inverteru je neporovnateľný s ponukou iných konkurenčných firiem. Tím montérov bol veľmi dôsledný a svedomitý. Upozornili ma aj na nedostatky, ktoré spozorovali počas montáže na streche a následne tieto nedostatky odstránili bez dodatočných poplatkov.
SmartIntegra group, s.r.o.
Jókaiho 14
945 01 Komárno

Odber newslettera

Footer MailPoet Newsletter Form
© 2016-2024 ElektrinaZoSlnka.sk | Všetky práva vyhradené.
suncrossmenuchevron-down