Elektrina zo slnka - Fotovoltaika, solárne panely

Blog

13 februára, 2024
Ako to bude s dotáciami v roku 2024?
Dotácie budú poskytované domácnostiam, firmám aj poľnohospodárom. Domácnosti majú opätovnú príležitosť získať dotácie na inštaláciu fotovoltaického systému a to cez program Nová Zelená domácnostiam, spôsobom, ako to bolo aj minulý rok. Tento program na využitie obnoviteľných zdrojov sa stal veľmi obľúbeným, nakoľko dokáže zmenšiť mesačné náklady na elektrickú energiu, tým vzniká úspora na energiách. O dotáciu […]
2 novembra, 2023
SIEA spúšťa novú Zelenú domácnostiam.  Ako sa zmenili podmienky a aká je výška podpory?
Prostredníctvom nového národného projektu Zelená domácnostiam budú môcť domácnosti v rokoch 2023 až 2029 získať dotáciu na nákup zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Na projekt je vyčlenených takmer 152 miliónov eur z európskych a národných zdrojov. Aké sú najvýznamnejšie zmeny? Najvýznamnejšou zmenou je, že sa zvýšil maximálny príspevok na environmentálne zariadenia. Pri fotovoltických paneloch sa podporovaný výkon […]
26 októbra, 2023
Ministerstvo hospodárstva zverejnilo výzvu na podporu výstavby a uskladnenia elektriny z obnoviteľných zdrojov energie
Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) zverejnilo dňa 20. októbra 2023 výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR. Podporené budú projekty na výstavbu nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a na  uskladňovanie elektriny - batériové systémy. Cieľom výzvy je zvýšenie podielu elektriny vyrobenej z (OZE) na hrubej konečnej energetickej spotrebe Slovenskej republiky. spolu […]
25 októbra, 2023
Nové podmienky Zelenej domácnostiam SIEA zverejní 30. októbra 2023
Podmienky podpory v novom projekte Zelená domácnostiam Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejní 30. októbra 2023. Od tohto termínu bude možné inštalovať zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, žiadosti o poukážku už domácnosti nemusia podávať vopred. Prvé poukážky budú v novom informačnom systéme vydané začiatkom roka 2024. SIEA chystá niekoľko noviniek Nové poukážky na inštaláciu […]
24 augusta, 2023
Nová výzva pre podnikateľov z končiacich eurofondov na fotovoltaiku
Malé firmy môžu získať dotáciu až do výšky 80% a to od 30-tisíc do 500-tisíc eur. Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila dňa 11. augusta 2023 Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny. Podnikatelia si rozdelia […]
14 augusta, 2023
SIEA zverejnila podmienky registrácie zariadení v novom projekte Zelená domácnostiam
Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila podmienky registrácie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ktorých inštalácia bude podporená v novom projekte Zelená domácnostiam. Technické požiadavky sa oproti minulosti zmenili. Registrácia zariadení bude otvorená 17. augusta 2023. „Vytvorenie a naplnenie zoznamu zariadení je prvý krok k tomu, aby domácnosti mohli inštalovať zariadenia čo najskôr. Naším cieľom je […]
24 marca, 2022
Aktívny odberateľ a lokálny zdroj v budúcej právnej úprave
Článok advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland venovaný novele zákona o OZE a zákona o energetike vyšiel v prílohe ENERGO v marcovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2022/03. V legislatívnom procese sa momentálne nachádza novela zákona o OZE1 a zákona o energetike2, ktorými má dôjsť k transpozícii Zimného energetického balíčka. Tieto novely okrem iného zavádzajú do nášho právneho poriadku nových účastníkov na trhu […]
23 marca, 2022
Deň ocenenia fotovoltaiky 2022: Predstavujeme vám niekoľko jedinečných spôsobov využitia solárnych technológií na celom svete na boj proti energetickej kríze
Rozpočet Indie na rok 2022 – 2023 jasne zdôrazňuje prioritu krajiny zdvojnásobiť objem „zelenej“ a obnoviteľnej energie, najmä solárnej, s cieľom bojovať proti zmene klímy a splniť ciele zníženia emisií stanovené na rok 2030. Keďže ukrajinsko-ruská vojna pokračuje, ceny uhlia a zemného plynu na celom svete prudko rastú. So stúpajúcimi účtami za elektrinu hľadá niekoľko […]
SmartIntegra group, s.r.o.
Jókaiho 14
945 01 Komárno

Odber newslettera

Footer MailPoet Newsletter Form
© 2016-2024 ElektrinaZoSlnka.sk | Všetky práva vyhradené.
crossmenu