Elektrina zo slnka - Fotovoltaika, solárne panely

Fotovoltaika pre firmy

Investovanie do lokálneho zdroja je dôležitým krokom vpred v živote každého podnikania smerom k ekologickejšej, efektívnejšej a ešte úspešnejšej budúcnosti. Profesionálne navrhnutý solárny systém prispôsobený vášmu podnikaniu dlhodobo znižuje účty za elektrickú energiu. Náš tím odborníkov pracuje na tom, aby sme výhody slnečnej energie priniesli čo najväčšiemu počtu podnikov – a to aj vďaka dotáciám. Lepšiu investíciu do trvalo udržateľnej energie si v dnešnej dobe len ťažko môžeme predstaviť.

Kontaktujte nás a zistite viac o možnostiach lokálneho zdroja pre vašu firmu.

Kontaktujte nás
Fotovoltaika pre firmy

Energeticky efektívne riešenia s využitím obnoviteľných zdrojov energie pre firmy

STE NA NAŠEJ STRÁNKE PRVÝKRÁT?
NIE STE SI ISTÝ AKO ZAČAŤ?

Kontaktujte nás a naši kolegovia Vám radi odpovedia na všetky Vaše otázky!

+421 947 900 333

Lokálny zdroj

Lokálny zdroj umožňuje firmám využiť obnoviteľné zdroje na výrobu 100% energie pre vlastnú spotrebu.
Podľa aktuálne platnej legislatívy Slovenskej Republiky, môže mať vlastný zdroj výkon do 500 kWP, pričom najvyužívanejší zdroj energie predstavujú fotovoltaické elektrárne.

V zásade ide o výrobu takmer výlučne na vlastnú spotrebu, len sa výrobca nemusí tak striktne kontrolovať, nakoľko až 10% výkonu môže dovoliť “nedoregulovať”. Len to nesmie trvať viac ako 2 x 15 min.

Lokálny zdroj má právo na bezplatné a prednostné pripojenie do distribučnej sústavy. V rámci pripájania má výrobca právo na bezplatnú výmenu elektromeru za taký, ktorý je schopný zaznamenať aj odovzdané aj odobrané množstvo elektriny.

Navyše, výrobca elektriny v lokálnom zdroji je oslobodený od platenia tarify za prevádzkovanie systému (takzvaná TPS) na všetku vyrobenú elektrinu, ktorú sám spotrebuje. Tarifa dnes predstavuje približne 27 eur za MWh.

Dotácie pre firmy z oblasti priemyselnej výroby sa šplhajú do výšky 60% investície, max. 200 tisíc eur na stavbu vlastnej fotovoltaickej elektrárne.

Ceny elektriny sa z roka na rok zvyšujú. Nebolo by lepšie tieto peniaze využiť napr. na rozvoj firmy? Dobrou správou je, že práve stavbou vlastnej fotovoltaickej elektrárne je možné tento stav dosiahnuť.
Výhody:
Jednorázová investícia do FVE, zníženie daňového základu vďaka odpisom.
3 až 5-násobná návratnosť investície počas životnosti FVE
Dlhodobé zníženie platieb za spotrebovanú elektrickú energiu
Vysoká miera energetickej sebestačnosti aj pri rastúcich cenách energií
Zhodnotenie budovy po technickej aj ekonomickej stránke, zvýšenie hodnoty spoločnosti
Prezentácia spoločnosti ako zelenej, tzv. ECO friendly
Znižovanie vyprodukovaných emisií a ochrana životného prostredia
V blízkej budúcnosti sa očakávajú výzvy zamerané práve na podporu využívania obnoviteľných zdrojov v podnikoch. Takouto bola napr. Výzva zameraná na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch, vďaka ktorej firmy mali možnosť získať až 60% investície do FVE.

Lokálny zdroj si síce vyžaduje viac záťaže z hľadiska administratívy, ale pre podniky, ktoré sa preň rozhodnú už pravdepodobne majú zamestnancov, ktorí sa starajú aj o iné technické vybavenie firmy.
SmartIntegra group, s.r.o.
Jókaiho 14
945 01 Komárno

Odber newslettera

Footer MailPoet Newsletter Form
© 2016-2024 ElektrinaZoSlnka.sk | Všetky práva vyhradené.
suncrossmenu