Elektrina zo slnka - Fotovoltaika, solárne panely

Dotácie na fotovoltaiku pre firmy

SIEA rozbieha projekt taktiež aj pre firmy 
Národný projekt Zelená podnikom

Názov projektu: Zelená podnikom
siea-logo
"Vyriešiť dotáciu je jednoduché, ale my ju môžeme vybaviť za Vás."
Prostredníctvom pilotného projektu Zelená podnikom budú môcť získať mikro, malé a stredné podniky (MSP) finančný príspevok vo forme poukážky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ako aj na vypracovanie energetických auditov. Vďaka auditom budú mať k dispozícii návrhy vhodných opatrení energetickej efektívnosti a odborne stanovený potenciál využitia obnoviteľných zdrojov v podniku. Predmetom podpory budú zariadenia na výrobu tepla/chladu alebo elektriny, konkrétne fotovoltické panely, tepelné čerpadlá, slnečné kolektory a veterné turbíny.
Niečo o projekte:

Pomoc je určená pre mikro, malé a stredné podniky (MSP) zo všetkých sektorov s výnimkou pôdohospodárstva. Mikro, malé a stredné podniky bude považovaný každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právnu formu alebo oblasť podnikania. Poukážky tak budú môcť využiť aj osoby podnikajúce na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, napríklad advokáti, notári či lekári.

Súčasťou žiadosti o poukážku je predloženie energetického auditu. Z neho vyplynie, ktoré zariadenia sú pre konkrétny typ prevádzky vhodné a s akým inštalovaným výkonom. Podporená bude inštalácia tepelných čerpadiel, slnečných kolektorov, fotovoltických panelov a veterných turbín, ktoré nepoškodzujú ciele EÚ v oblasti ochrany životného prostredia a spĺňajú pravidlá.

Cieľom projektu je zvýšenie podielu využívania obnoviteľných zdrojov so zohľadnením princípov udržateľnosti a podporou decentralizácie výroby energie. Na projekt je zatiaľ vyčlenených vyše 66 miliónov eur, z toho 22 miliónov pre podniky v Bratislavskom samosprávnom kraji a 44 miliónov eur pre ostatné regióny.

Zámer nového národného projektu SIEA, ktorý bude financovaný z Programu Slovensko, je schválený. Podrobnejšie podmienky podpory budú dostupné po zverejnení schémy minimálnej pomoci, ktorá už bola zaslaná na schválenie Protimonopolnému úradu. Oprávnené obdobie, počas ktorého bude možné vydávať poukážky a požiadať o ich preplatenie, bude trvať do roku 2029, respektíve do vyčerpania vyčlenenej finančnej alokácie.

Link k prezentácií TU:

https://www.siea.sk/videozaznamy-a-prezentacie-z-konferencie-vykurovanie-klimatizacia-a-kvalita-vnutorneho-prostredia/#videozaznamy

SmartIntegra group, s.r.o.
Jókaiho 14
945 01 Komárno

Odber newslettera

Footer MailPoet Newsletter Form
© 2016-2024 ElektrinaZoSlnka.sk | Všetky práva vyhradené.
crossmenu