Elektrina zo slnka - Fotovoltaika, solárne panely
Inovovaný informačný systém Zelenej domácnostiam je opäť v prevádzke!

Inovovaný informačný systém Zelenej domácnostiam je opäť v prevádzke!

Záujemcovia o obnoviteľné zdroje sa konečne dočkali. SIEA po zavedení svojich nových funkcionalít opätovne otvorila systém na registráciu žiadostí o poukážky v projekte Zelená domácnostiam.

Formulár je k dispozícii priamo na oficiálnej stránke projektu Zelená domácnostiam. 

Podľa pôvodného harmonogramu mal byť systém otvorený ešte v prvom kvartáli tohto roka a v tom časovom období malo byť spustené aj vydávanie samotných poukážok, avšak tento časový rámec sa nepodarilo dodržať.

Vynovený a stabilnejší systém?

Inovovaný informačný systém bol rozšírený o viaceré funkcionality, ktoré domácnostiam uľahčujú zadávanie nových žiadostí a umožňujú taktiež jednoducho aktualizovať údaje v žiadostiach, ktoré sa zaregistrovali v minulosti. Z jednou zo zásadných zmien je, že domácnosti majú vo ,,vynovenom systéme,, dlhší čas na výber zariadenia. Pri vypisovaní žiadosti už nemusia uvádzať konkrétny typ zariadenia, stačí si zvoliť druh a inštalovaný výkon. Výrobný typ zariadenia zadajú zhotovitelia až po inštalácii do žiadosti o preplatenie poukážky. Domácnosti si môžu žiadosti až do vydania poukážok upravovať.

Domácnosti môžu dostať tisíce eur!

Ako už vieme dotácie je možné žiadať na obnoviteľné zdroje, ktoré boli inštalované po 30.10.2023. A to konkrétne príspevky na fotovoltaické systémy, slnečné kolektory, tepelné čerpadlá, ako aj kotly na biomasu.

Fotovoltické panelyod 500 do 4 025 eur
Slnečné kolektoryod 500 do 2 300 eur
Tepelné čerpadláod 380 do 4 370 eur
Kotly na spaľovanie biomasy vo forme pelietod 100 do 1 500 eur
Veterné turbínyod 500 do 4 025 eur

Kedy sa začnú vyplácať peniaze?

SIEA ani rezort hospodárstva nekonkretizovali, kedy začnú vydávať samotné poukážky. Zatiaľ uvádzajú len to, že aktivácia žiadostí zhotoviteľmi a vydávanie poukážok bude postupne spustená v ďalšej fáze. Detaily k termínom vyplácania príspevkov ešte nie sú uvedené. O ďalších novinkách má SIEA informovať aj prostredníctvom pripravovaného webinára.

ZDROJ: SIEA, www.aktuality.sk

SmartIntegra group, s.r.o.
Jókaiho 14
945 01 Komárno

Odber newslettera

Footer MailPoet Newsletter Form
© 2016-2024 ElektrinaZoSlnka.sk | Všetky práva vyhradené.
crossmenu