Elektrina zo slnka - Fotovoltaika, solárne panely
Chcete efektivitu solárnych panelov povýšiť na novú, vyššiu úroveň? Ako s tým môže pomôcť virtuálna batéria?

Chcete efektivitu solárnych panelov povýšiť na novú, vyššiu úroveň? Ako s tým môže pomôcť virtuálna batéria?

Na čo sa slúži virtuálna batéria? Virtuálna batéria je relatívne novinkou v oblasti solárnych systémov. Je veľmi dobrým riešením, pretože umožňuje virtuálne skladovanie a neskoršie využitie prebytočnej energie.

Je všeobecne známe, že spotreba elektrickej energie v domácnostiach v raňajších a večerných hodinách je najvyššia, kedy sú všetci členovia rodiny doma a využívajú elektrinu na rôzne účely. Na druhej strane solárne panely vyrobia najviac energie počas dňa, kedy je spotreba energie v domácnosti nižšia, alebo minimálna. Virtuálna batéria ponúka riešenie, ktoré zabezpečuje maximálne využitie energie vyrobenej fotovoltaickými panelmi.

Ako uskladníme nevyužitú energiu zo solárnych panelov?

Jedným z riešení by mohlo byť používanie batérií, ktoré využívajú aj mnohí majitelia solárnych panelov. Do baterií sa elektrická energia ukladá, aby mohla byť využitá neskôr, napríklad, večer, kedy už samotné solárne panely nedokážu vyrábať elektrinu samy. Využívanie akumulátorov znie ako dobré riešenie, no systém s akumuláciou si vyžaduje vyššiu vstupnú investíciu, a preto  je návratnosť dlhšia. Kvalitné akumulátory s väčšou kapacitou sú veľmi drahé, a lacnejšie varianty zas nemajú tak dobrú kapacitu a majú krátku životnosť. Našťastie aj na to existuje riešenie, ktorým je virtuálna batéria.

Čo je vlastne virtuálna batéria a ako funguje?

Virtuálna batéria je služba, ktorú niektorí dodávatelia elektriny ponúkajú pre svojich zákazníkov s fotovoltaickou elektrárňou. Princíp fungovania je jednoduchý – keď solárne panely vyrábajú elektrickú energiu a my ju nespotrebujeme okamžite, generuje sa prebytočná energia, ktorú systém nevracia späť do siete, ale do virtuálneho úložiska. Akonáhle domácnosť potrebuje viac elektriny, distribútor poskytne najprv energiu zo zásobníka, až potom z distribučnej siete.

(Zdroj: www.zse.sk)

Výhodou virtuálneho batériového systému je, že nevyžaduje kúpu vlastnej batérie, tým pádom nevyžaduje ani vyššiu vstupnú investíciu. Pri dodávke elektriny z virtuálnej batérie zákazník platí len náklady prevádzkovateľa distribučnej sústavy za distribúciu elektrickej energie z batérie do domácnosti.

Virtuálna batéria je teda inováciou, ktorá výrazne uľahčí a zefektívni život každému majiteľovi solárnych panelov, aby čo najviac vyrobenej energie využili efektívne.

SmartIntegra group, s.r.o.
Jókaiho 14
945 01 Komárno

Odber newslettera

Footer MailPoet Newsletter Form
© 2016-2024 ElektrinaZoSlnka.sk | Všetky práva vyhradené.
crossmenu