Elektrina zo slnka - Fotovoltaika, solárne panely
Stále uvažujete nad fotovoltaikou?

Stále uvažujete nad fotovoltaikou?

Dôvody prečo ďalej nečakať?

Prvým dôvodom prečo ďalej nečakať s namontovaním fotovoltaickej elektrárne na Váš dom je, že štát prispieva s dotáciou na fotovoltaický systém až do výšky 4025 eur. Je to historicky najvyššia dotácia, s ktorou štát podporuje domácnosti a obyvateľov a tým prispieva k využívaniu obnoviteľných zdrojov energií.

Druhým dôvodom sú klesajúce ceny panelov a tým stále prístupnejšie ceny pre zákazníkov.

Ďalším, ale neposledným dôvodom prečo nečakať je obmedzená kapacita siete.

Počuli ste už o tom, že sieť má vyčerpanú priepustnosť?

Čoraz častejšie sa nám stáva, že ak zašleme žiadosť Distribúcii na pripojenie do siete k Distribučnej sústave príde záporná odpoveď, nakoľko je už sieť preťažená.

Ak máte naozaj záujem o fotovoltaický systém, neodkladajte to...

Slnko je jedným z najčistejších a zároveň najdostupnejších zdrojov na využitie energie a prostredníctvom takéhoto systému aj zníženia emisií skleníkových plynov a tým prispieva k ochrane nášho životného prostredia.

Preťaženosť siete môže byť spôsobená tým, že susedia vo Vašej ulici už majú nainštalované fotovoltaické systémy a tým vyčerpali kapacity Distribučnej sústavy na časti vymedzeného územia, kde by došlo k prekročeniu limitných parametrov príslušnej časti Distribučnej sústavy.

Distribučné spoločnosti vedia o tomto probléme a samozrejme plánujú investície vďaka, ktorým by mohli rozšíriť kapacitu svojich sietí, táto výhliadka do budúcnosti je zatiaľ dlhodobá s neupresneným termínom realizácie.

www.zsdis.sk

www.zive.sk

SmartIntegra group, s.r.o.
Jókaiho 14
945 01 Komárno

Odber newslettera

Footer MailPoet Newsletter Form
© 2016-2024 ElektrinaZoSlnka.sk | Všetky práva vyhradené.
crossmenu