Elektrina zo slnka - Fotovoltaika, solárne panely
Dotácie nekončia!

Dotácie nekončia!

Za pomoci ministerstva životného prostrediaSIEA sa podarilo presmerovať uvoľnené európske zdroje na inštaláciu fotovoltaických systémov nielen pre podniky, ale taktiež pre verejný sektor.

Táto výzva prichádza v čase, kedy štátnu, ale aj verejnú správu a samosprávy trápia vysoké ceny energií.

Štát im chce pomôcť so samotnou výrobou elektrickej energie priamo na mieste a to prostredníctvom fotovoltaických panelov. Pričom podmienkou je, aby 95 % vyrobenej elektriny spotreboval priamo konkrétny subjekt.

Obce, mestá, VÚC, verejnoprospešné inštitúcie, ako napr. verejné vysoké školy, môžu taktiež získať dotácie a to až do výšky 95% z ich oprávenných nákladov. V prípade subjektov ústrednej štátnej správy je to až do výšky 100%.

Maximálna výška je ustanovená do hodnoty 750.000 EUR a výzva je zameraná na výstavbu fotovoltaických zariadení s inštalovaným výkonom od 10 kW do 500 Kw v prípade pripojenia zariadenia do elektrizačnej sústavy a bez obmedzenia výkonu v prípade ostrovnej prevádzky.

Špecifikom tejto výzvy je podmienka mať ku dňu predloženia žiadosti ukončené verejné obstarávanieplatné povolenia na realizáciu, vrátane súhlasu s pripojením do elektrizačnej sústavy.

Týmito splnenými podmienkami za zabezpečí rýchla a bezproblémová realizácia projektu žiadateľa.

Keďže čas na využitie tejto pomoci je limitovaný, bolo nutné určiť jednoznačné pravidlá, aby sa dalo jednoducho odlíšiť, že vyrobená elektrina nebude využívaná na iné hospodárske účely iných subjektov pričom platí, že maximálne 20% vyrobenej ročnej elektriny môže byť dodávané do distribučnej siete.

Výzva bude otvorená, teda žiadosti je možné predkladať priebežne k termínom hodnotiacich kôl. Termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola je stanovený na 28. februára. Následne budú projekty hodnotené v mesačných intervaloch. Výzva bude otvorená do vyčerpania alokácie.

Zdroj: SIEA, www.trend.sk, www.sita.sk

SmartIntegra group, s.r.o.
Jókaiho 14
945 01 Komárno

Odber newslettera

Footer MailPoet Newsletter Form
© 2016-2024 ElektrinaZoSlnka.sk | Všetky práva vyhradené.
crossmenu