Elektrina zo slnka - Fotovoltaika, solárne panely
Ministerstvo hospodárstva zverejnilo výzvu na podporu výstavby a uskladnenia elektriny z obnoviteľných zdrojov energie

Ministerstvo hospodárstva zverejnilo výzvu na podporu výstavby a uskladnenia elektriny z obnoviteľných zdrojov energie

Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) zverejnilo dňa 20. októbra 2023 výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR. Podporené budú projekty na výstavbu nových zariadení na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a na  uskladňovanie elektriny - batériové systémy.

Cieľom výzvy je zvýšenie podielu elektriny vyrobenej z (OZE) na hrubej konečnej energetickej spotrebe Slovenskej republiky. spolu s predchádzajúcou výzvou na budovanie OZE by chcel rezort hospodárstva zabezpečiť do roku 2026 aspoň 120 MW inštalovaného výkonu zariadení na výrobu elektriny z OZE, ktorý bude pripojený do elektrizačnej sústavy.

Podnikatelia môžu získať finančnú pomoc

Z prostriedkov Európskej únie je vyčlenených 63,74 mil. eur. Žiadatelia môžu získať príspevok maximálne 2,5 až 5 mil. eur, v závislosti od typu projektu“, informuje Ministerstvo hospodárstva.

Nenávratná finančná pomoc vo výške 63,74 milióna eur je rozdelená na dve časti. Prostriedky vo výške 11,74 milióna eur budú použité na projekty zamerané výlučne na výstavbu nových zariadení na výrobu elektriny z OZE, ktoré využívajú slnečnú, veternú či geotermálnu energiu, energiu z biomasy, z bioplynu, skládkového plynu alebo plynu z čistiarní odpadových vôd.

 Druhá časť prostriedkov vo výške 52 miliónov eur je určená pre projekty, ktoré sú okrem výstavby nového zariadenia na výrobu elektriny z OZE zamerané aj na výstavbu nového zariadenia na uskladňovanie elektriny - batériového systému.

Podnikatelia môžu svoje projekty realizovať v rámci celej SR, pričom výška dotácie je 45% z celkových oprávnených výdavkov projektu. Žiadosti je možné podávať do 15. januára budúceho roka. Pri ich posudzovaní budú hlavnými kritériami nákladová efektívnosť projektu a využitie územia, v prípade druhej časti podpory aj pomer výkonu batériového systému a výkonu nového zariadenia na výrobu elektriny. Dôležitým faktorom je aj garancia environmentálnej udržateľnosti v súlade so zásadou „výrazne nenarušiť" a splnenie požiadaviek legislatívy EÚ a SR v oblasti ochrany životného prostredia.

Zdroj: MH SR

V prípade záujmu o návrh a cenovú ponuku na lokálny zdroj pre Vašu firmu nás neváhajte kontaktovať.

SmartIntegra group, s.r.o.
Jókaiho 14
945 01 Komárno

Odber newslettera

Footer MailPoet Newsletter Form
© 2016-2024 ElektrinaZoSlnka.sk | Všetky práva vyhradené.
crossmenu