Elektrina zo slnka - Fotovoltaika, solárne panely
SIEA spúšťa novú Zelenú domácnostiam.         Ako sa zmenili podmienky a aká je výška podpory?

SIEA spúšťa novú Zelenú domácnostiam.  Ako sa zmenili podmienky a aká je výška podpory?

Prostredníctvom nového národného projektu Zelená domácnostiam budú môcť domácnosti v rokoch 2023 až 2029 získať dotáciu na nákup zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Na projekt je vyčlenených takmer 152 miliónov eur z európskych a národných zdrojov.

Aké sú najvýznamnejšie zmeny?

Najvýznamnejšou zmenou je, že sa zvýšil maximálny príspevok na environmentálne zariadenia. Pri fotovoltických paneloch sa podporovaný výkon do 3kW nemení, avšak po novom bude možné podporiť aj inštalácie do 7kW. Jedinou podmienkou je, že domácnosť musí mať vyššiu ročnú spotrebu elektriny ako 3 000 kWh. Na preukázanie spotreby stačí faktúra za bezprostredne predchádzajúce obdobie. Maximálny príspevok na fotovoltické panely sa tak zvýši na 4 052 eur.

Prehľad základných sadzieb a maximálnych príspevkov sa mení nasledovne:

Podpora kotlov na biomasu sa zúžila

Podporované budú iba kotly na pelety. Poukážku nie je možné využiť na inštaláciu kotlov na splyňovanie dreva, kotlov na drevené brikety a drevenú štiepku. Inštaláciou podporeného kotla na biomasu musí byť nahradené zariadenie na spaľovanie tuhých fosílnych palív (napríklad uhlie), čo má domácnosť preukázať fotografiou pôvodne zapojeného starého kotla v mieste inštalácie. Rozostavané stavby už tento príspevok na kotol na biomasu získať nemôžu.

Povinná kontrola meničov

Novou podmienkou je kontrola meničov napätia, ktoré sú súčasťou podporovaných inštalácií fotovoltických panelov a veterných turbín.

Možnosť získania zvýhodnenia o 15%

Zvýšením základnej sadzby o 15 % budú zvýhodnené domácnosti, ktoré si nechajú nainštalovať bezemisné zariadenie v oblasti riadenia kvality ovzdušia alebo domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá, napríklad kotol na uhlie alebo kotol na biomasu."vysvetľuje SIEA.

Okruh oprávnených prijímateľov sa rozšíril

O príspevok budú môcť po novom žiadať okrem vlastníkov nehnuteľností rodinných domov a rozostavaných rodinných domov aj vlastníci budov, ktoré nie sú na liste vlastníctve zapísané ako rodinné domy, napríklad rekreačná chata alebo záhradná chata, ale zároveň slúžia na rodinné bývanie a žiadateľ má v nich trvalý pobyt.

„Nové poukážky na inštaláciu zariadení budú vydávané až v 1. štvrťroku 2024 po spustení nového informačného systému. Domácnostiam, ktoré využili na registráciu žiadosti pôvodný informačný systém a budú mať platné žiadosti, bude doručená výzva, aby aktualizovali svoje údaje a potvrdili, že súhlasia s novými podmienkami podpory. Následne ich žiadosti budú  prenesené do nového systému. Platnosť podaných žiadostí je 18 mesiacov. Poradie žiadostí v zásobníku nemá vplyv na vydávanie poukážok,“ dodáva SIEA.

Zdroj: SIEA

SmartIntegra group, s.r.o.
Jókaiho 14
945 01 Komárno

Odber newslettera

Footer MailPoet Newsletter Form
© 2016-2024 ElektrinaZoSlnka.sk | Všetky práva vyhradené.
crossmenu