Elektrina zo slnka - Fotovoltaika, solárne panely
Nové podmienky Zelenej domácnostiam SIEA zverejní 30. októbra 2023

Nové podmienky Zelenej domácnostiam SIEA zverejní 30. októbra 2023

Podmienky podpory v novom projekte Zelená domácnostiam Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejní 30. októbra 2023. Od tohto termínu bude možné inštalovať zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, žiadosti o poukážku už domácnosti nemusia podávať vopred. Prvé poukážky budú v novom informačnom systéme vydané začiatkom roka 2024.

SIEA chystá niekoľko noviniek

Nové poukážky na inštaláciu zariadení budú vydané až začiatkom roka 2024 po spustení nového informačného systému. Novinkou je, že formulár žiadosti bude prepojený s katastrom nehnuteľnosti, vďaka čomu sa predíde zbytočným chybám pri podávaní žiadosti. Pri vypĺňaní žiadosti domácnosti už nebudú musieť uvádzať konkrétny typ zariadenia, stačí ak uvedú druh a inštalovaný výkon. Typ zariadenia budú uvádzať zhotovitelia len do žiadosti o preplatenie.

Projekt Zelená domácnostiam zatiaľ nie je schválený, pretože pre aktuálne programové obdobie boli stanovené na európskej úrovni nové pravidlá podpory a je potrebné dôsledne nastaviť metodické postupy pre ich uplatňovanie v Programe Slovensko aj v našom projekte. Tie sa týkajú európskych environmentálnych kritérií, ale aj v budúcnosti plánovanej podpory pre domácnosti ohrozené energetickou chudobou, ktorej definícia sa len pripravuje,“ vysvetlil S. Jurikovič.

Registrácia zhotoviteľov, ktorí budú oprávnení zabezpečovať inštalácie v novom projekte, bude prebiehať elektronicky. Všetkým doteraz registrovaným zhotoviteľom SIEA zašle výzvu s odkazom na predvyplnený formulár a následne poštou aj návrh novej zmluvy o preplácaní poukážok.

Čo sa nemení v programe Zelená domácnostiam?

Osvedčené procesy po spustení nového informačného systému na vydávanie poukážok:

 Alokácia bude uvoľnená ako celok, nebude uvoľňovaná po častiach.

Domácnosť môže žiadosť zaregistrovať kedykoľvek, zhotoviteľ ju aktivuje podľa možností inštalácie.

Poukážky budú vydávané automaticky v týždňových intervaloch.

Platnosť poukážok bude 3 mesiace od vydania.

Poukážky budú preplácané zhotoviteľom.

Čo sa zmení v systéme využívania poukážok?

Prvé poukážky budú vydávané až v 1. štvrťroku 2024.

Inštalovať je možné ešte pred zaregistrovaním žiadosti a vydaním poukážky.

Registračný formulár bude prepojený s katastrom nehnuteľností, vďaka čomu bude zabezpečené preverenie údajov o mieste inštalácie, vrátane čísla listu vlastníctva a parcely.

Výrobcu a konkrétny typ zariadenia už nemusí domácnosť zadávať do žiadosti o poukážku, uvedie ho až zhotoviteľ do žiadosti o preplatenie poukážky.

Na nový projekt Zelená domácnostiam bolo vyčlenených 161 miliónov eur a z toho 59 miliónov eur pre domácnosti v Bratislavskom kraji.

Zdroj: https://zelenadomacnostiam.sk/sk/

SmartIntegra group, s.r.o.
Jókaiho 14
945 01 Komárno

Odber newslettera

Footer MailPoet Newsletter Form
© 2016-2024 ElektrinaZoSlnka.sk | Všetky práva vyhradené.
crossmenu