Elektrina zo slnka - Fotovoltaika, solárne panely
Nová výzva pre podnikateľov z končiacich eurofondov na fotovoltaiku

Nová výzva pre podnikateľov z končiacich eurofondov na fotovoltaiku

Malé firmy môžu získať dotáciu až do výšky 80% a to od 30-tisíc do 500-tisíc eur.

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásila dňa 11. augusta 2023 Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny.

Podnikatelia si rozdelia ďalších 5 miliónov eur z končiaceho Operačného programu Kvalita životného prostredia. Výzva je otvorená 1 mesiac, teda do 11. septembra 2023 a tak, ako aj dávnejšie výzvy pre podnikateľov aj táto, v poradí 82. výzva z OP KŽP sa týka inštalácie fotovoltických panelov. Výzva je určená pre mikro, malé, stredné a veľké podniky, pričom v prípade mikro a malých podnikov je výška dotácie 80%, stredné podniky môžu získať 70% financií a veľké podniky 60% prostriedkov.

Podporené zariadenia

Podporené budú iba zariadenia s inštalovaným výkonom  väčším ako 10 kWp a menším ako 500 kWp s jedným bodom pripojenia do distribučnej sústavy alebo v prípade ostrovnej prevádzky bez obmedzenia inštalovaného výkonu.

Dotácie musia firmy využiť rýchlo

Podnikatelia, ktorí sa chcú do výzvy zapojiť sa však musia poponáhľať, nakoľko jednou z podmienok na získanie dotácie je sfunkčenie/uvedenie predmetu projektu do trvalej prevádzke v termíne najneskôr do 31.7.2024.

V prípade záujmu o návrh a cenovú ponuku na lokálny zdroj pre Vašu firmu nás neváhajte kontaktovať.

SmartIntegra group, s.r.o.
Jókaiho 14
945 01 Komárno

Odber newslettera

Footer MailPoet Newsletter Form
© 2016-2024 ElektrinaZoSlnka.sk | Všetky práva vyhradené.
crossmenu