Elektrina zo slnka - Fotovoltaika, solárne panely
SIEA zverejnila podmienky registrácie zariadení v novom projekte Zelená domácnostiam

SIEA zverejnila podmienky registrácie zariadení v novom projekte Zelená domácnostiam

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila podmienky registrácie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ktorých inštalácia bude podporená v novom projekte Zelená domácnostiam. Technické požiadavky sa oproti minulosti zmenili. Registrácia zariadení bude otvorená 17. augusta 2023.

Vytvorenie a naplnenie zoznamu zariadení je prvý krok k tomu, aby domácnosti mohli inštalovať zariadenia čo najskôr. Naším cieľom je procesy v čo najväčšej miere zjednodušiť, preto bude aj registrácia zariadení od 17. augusta prebiehať výlučne elektronicky. Do konca augusta plánujeme zverejniť všeobecné podmienky podpory a v septembri vyzveme zhotoviteľov, aby sa registrovali a podpísali nové zmluvy,“ uviedol generálny riaditeľ SIEA Stanislav Jurikovič.

Podporené budú zariadenia, ktoré splnia európske environmentálne kritériá. Tie majú zabezpečiť, aby boli verejné zdroje použité len na investície, ktoré prispievajú k zmierneniu zmeny klímy a nenarúšajú environmentálne ciele Európskej únie.

Popri dokladoch o výkone zariadení bude nutné k žiadosti o registráciu predkladať aj potvrdenia výrobcov o predpokladanej životnosti. V prípade slnečných kolektorov a fotovoltických panelov bola európskym nariadením stanovená životnosť aspoň 20 rokov, pri veterných turbínach je to 15 rokov a pri tepelných čerpadlách 10 rokov.

Pri tepelných čerpadlách bude okrem minimálnej predpokladanej životnosti dôležité aj to, či používajú chladivo šetrnejšie k životnému prostrediu a patria medzi najlepšie dostupné technológie. Z tepelných čerpadiel môžu byť podporené tie, ktoré patria do dvoch najvyšších významne zastúpených tried energetickej účinnosti alebo vyšších. Aktuálne sú to čerpadlá odovzdávajúce energiu získanú z okolitého prostredia do vody zaradené v triede sezónnej energetickej účinnosti A++ a vyššej. Po prvý raz bude možné poukážky využiť aj na tepelné čerpadlá vzduch – vzduch, ak pri vykurovaní patria do kategórie A+ a vyššej.

V novom projekte Zelená domácnostiam bude na poukážky pre domácnosti k dispozícii vyše 181 miliónov eur.

Zdroj: https://zelenadomacnostiam.sk/aktuality/siea-zverejnila-podmienky-registracie-zariadeni-ktore-budu-podporene-v-novej-zelenej-domacnostiam/

SmartIntegra group, s.r.o.
Jókaiho 14
945 01 Komárno

Odber newslettera

Footer MailPoet Newsletter Form
© 2016-2024 ElektrinaZoSlnka.sk | Všetky práva vyhradené.
crossmenu